Information till boende      


FöretagetFastigheter
Uthyrning
Boendeinfo
LedigtKontakt
Ansökan

 
         

Fastighetsskötsel och förvaltning

Den löpande fastighetsskötseln och fastighetsförvaltningen handhas av

Förvaltnings AB Stadsbostäder,
Västra Kanalgatan 1
211 41 Malmö
Telefon: 040-12 64 00

Felanmälan

Vid felanmälan och behov av mindre reparationer
(t. ex. avseende elektrisk eller sanitär utrustning)
i Malmö kontakta

Stadsbostäders servicekontor
Telefon: 040-26 73 05

Telefontid: helgfri måndag-fredag 09.00-09.30, 11.30-12.00 samt 15.30-16.00

Övrig tid är en telefonsvarare inkopplad där ni kan tala in ert ärende varefter servicepersonalen kontaktar er.

Vid felanmälan och behov av mindre reparationer
(t. ex. avseende elektrisk eller sanitär utrustning)
i Halmstad kontakta

Lita-service, Hans Lidén
Telefon: 035-10 17 83
mobil: 0708-87 17 83