Information till boende      


FöretagetFastigheter
Uthyrning
Boendeinfo
LedigtKontakt
Ansökan

 
         

Fastighetsskötsel och förvaltning

Den löpande fastighetsskötseln och fastighetsförvaltningen handhas av

Förvaltnings AB Stadsbostäder,
Västra Kanalgatan 1
211 41 Malmö
Telefon: 040-12 64 00

Felanmälan

Vid felanmälan och behov av mindre reparationer
(t. ex. avseende elektrisk eller sanitär utrustning)
i Malmö kontakta

Stadsbostäders servicekontor
Telefon: 040-26 73 05

Telefontid: helgfri måndag-fredag 09.00-09.30, 11.30-12.00 samt 15.30-16.00

Övrig tid är en telefonsvarare inkopplad där ni kan tala in ert ärende varefter servicepersonalen kontaktar er.