Aktuellt      


FöretagetFastigheter
Uthyrning
Boendeinfo
LedigtKontakt
Ansökan

 
   

2010-05-24

Den 24 maj togs "första spadtaget" för det nya utbyggnadsområdet Fullriggaren i Västra Hamnen där vi kommer att uppföra 52 hyres-lägenheter och 2 butikslokaler med planerad inflyttning i december 2011. Totalt kommer det att byggas ca 600 lägenheter med olika boendeformer, butiker, kontor, förskola och ett parkeringshus i området, som utgör Malmös nästa stora satsning på ett hållbart stadsbyggande.

Det symboliskt första spadtaget togs av Emmanuel Morfiadakis, Tekniska nämndens ordförande - Ilmar Reepalu, Kommunstyrelsens ordförande - Bengt Nevsten, ordförande i byggherregruppen och Pernilla Knutsson, kanslichef för Delegationen för hållbara städer, i närvaro av övriga byggherrar, press och ca 200 inbjudna gäster.
Översta bilden. (Fotograf/källa: Maria Nyman)

Mer om vårt projekt hittar du under nybygge.

2010-05-12

Nu är det klart... På ett fantastiskt parkläge i Västra Hamnen kommer vi att uppföra 52 lägenheter och 2 butikslokaler med start sommaren 2010.

Mer om projektet hittar du under nybygge.

Läs hela vårt pressmeddelande här.

 

 
   

Första spadtaget Fullriggaren

Slupen 3

Gatuvy