Fregatten 1  
Tillbaka
 


FöretagetFastigheter
Uthyrning
Boendeinfo
LedigtKontakt
Ansökan

 
   

Fastigheten uppfördes 2011-2012 och inrymmer förskola med 4 avdelningar samt LSS- och resursboende.

Adress: Fregattgatan 9-11
   

 


 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

Slupen 3